Đã nhận được hồ sơ tuyển dụng

Salem Spa đã nhận được thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn.