Waxing & Parafin

mat na duong chuyen sau

WAXING
THỜI GIAN
 – Waxing nách
 – Waxing cánh tay
 – Waxing nữa chân
 – Waxing ngực
 – Waxing nguyên chân
 – Waxing nữa lưng
 – Waxing nguyên lưng
PARAFIN
THỜI GIAN
 – Parafin bàn tay 30′
 – Parafin bàn chân
30′
 – Parafin cánh tay 40′
 – Parafin cổ ngực 50′
 – Parafin nguyên chân 60′
 – Parafin toàn thân dưỡng mịn trẻ hóa 100′