Vị trí liên hệ

Salem Spa Garden
528 Đường 2/9, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Tel: +84-236-363 8888/ Giờ làm việc: 09:00 - 22:30
Email: salemspagarden@gmail.com

Salem Spa
06 Nguyễn Thiện Thuật, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Tel: +84-236-383 2036 / Giờ làm việc: 11:00 - 20:00
Email: salemspa.dn@gmail.com