Massage House (Salem Spa): 06 Nguyễn Thiện Thuật, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

Salem Spa Garden: 528 Đường 2/9, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

Đặt phòng

Ngày đặt phòng

Số người

Tên của bạn

Số điện thoại

Cơ sở

Email

Ghi chú

Copyright © 2012 SALEM SPA. All rights reserved.

Vị trí liên hệ

Salem Spa Garden

528 Đường 2/9, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

Tel: +84 236 363 8888/ Giờ làm việc: 09:00 - 22:30

Email: salemspagarden@gmail.com

Massage House (Salem Spa)

06 Nguyễn Thiện Thuật, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

Tel: +84 236 383 2036/ Giờ làm việc: 08:30 - 21:30

Email: massagehouse.danang@gmail.com

 

[{"others_id":"6","name":"Salem Spa Garden","content":"\u003Cp\u003E528 \u0110\u01b0\u1eddng 2\/9, Q. H\u1ea3i Ch\u00e2u, \u0110\u00e0 N\u1eb5ng\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003ETel: +84-236-363 8888\/ Gi\u1edd l\u00e0m vi\u1ec7c: 09:00 - 22:30\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003EEmail: salemspagarden@gmail.com\u003C\/p\u003E\r\n","lat":"16.0338552","lng":"108.2218371"},{"others_id":"7","name":"Salem Spa","content":"\u003Cp\u003E06 Nguy\u1ec5n Thi\u1ec7n Thu\u1eadt, Q. H\u1ea3i Ch\u00e2u, \u0110\u00e0 N\u1eb5ng\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003ETel: +84-236-383 2036 \/ Gi\u1edd l\u00e0m vi\u1ec7c: 11:00 - 20:00\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003EEmail: salemspa.dn@gmail.com\u003C\/p\u003E\r\n","lat":"16.0565261","lng":"108.2196142"}]
[{"others_id":"6","name":"Salem Spa Garden","content":"\u003Cp\u003E528 \u0110\u01b0\u1eddng 2\/9, Q. H\u1ea3i Ch\u00e2u, \u0110\u00e0 N\u1eb5ng\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003ETel: +84-236-363 8888\/ Gi\u1edd l\u00e0m vi\u1ec7c: 09:00 - 22:30\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003EEmail: salemspagarden@gmail.com\u003C\/p\u003E\r\n","lat":"16.0338552","lng":"108.2218371"},{"others_id":"7","name":"Salem Spa","content":"\u003Cp\u003E06 Nguy\u1ec5n Thi\u1ec7n Thu\u1eadt, Q. H\u1ea3i Ch\u00e2u, \u0110\u00e0 N\u1eb5ng\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003ETel: +84-236-383 2036 \/ Gi\u1edd l\u00e0m vi\u1ec7c: 11:00 - 20:00\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp\u003EEmail: salemspa.dn@gmail.com\u003C\/p\u003E\r\n","lat":"16.0565261","lng":"108.2196142"}]